ISO 9001:2008

Четвъртък, 06 Февруари 2014 18:37
Публикувана в Сертификати

Обхват на регистрация:
Доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадните води, присъединяване на потребителите към водопроводните и канализационни системи, водопроводни услуги, СМР, ремонт на водомери и продажба на материали и водомери.

Прочетена 1569 пъти
Още в тази категория: ISO 14001:2004 »