Услуги

Четвъртък, 30 Април 2020 15:23
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с решение № БП-Ц-2/23.04.2020 г., КЕВР гр.София, утвърждава, считано от 01.05.2020 г. цени без ДДС за услугите на „В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян, както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,260 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,185 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,359 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,492 лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,589 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 0,783 лв./куб.м

 

Прочетена 1602 пъти