Услуги

Петък, 01 Март 2013 17:03
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с решение № Ц-12/26.02.2013 г., ДКЕВР, гр. София утвърждава, считано от 01.03.2013 г. цени без ДДС за услугите на “В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян, както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,01 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,06 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,17 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,70 лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,87 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 1,05 лв./куб.м

 

Прочетена 8323 пъти