Услуги

Понеделник, 04 Януари 2021 14:15
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с решение № Ц-46/30.12.2020 г., КЕВР гр.София, утвърждава, считано от 01.01.2021 г. цени без ДДС за услугите на „В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян, както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,298 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,124 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,372 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,508лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,609 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 0,809 лв./куб.м

 

Прочетена 2790 пъти