Услуги

Понеделник, 01 Януари 2024 14:15
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с Решение № Ц-29 от 22.12.2023 г. КЕВР утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К – Стенето" ЕООД гр.Троян, считано от 01.01.2024 г., както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,852 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,200 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови и приравнени към тях потребители - 0,516 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,594 лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,879 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 1,199 лв./куб.м
 4. Доставяне на вода на друг В и К оператор - 1,005 лв./куб.м
Прочетена 2094 пъти