Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20150042
20150042 Документи: 9

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:„Доставка на водомери резбови с Qn 1,0 m³/h; 1,5  m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 6 m³/h; 10 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Информация за извършени плащания през м.03.2016 г. 18-04-2016 52.31 KB
Информация за извършени плащания през м.02.2016 г. 11-03-2016 55.4 KB
Информация за извършени плащания през м.12.2015 г. 15-01-2016 49.34 KB
Информация за извършени плащания през м.11.2015 г. 10-12-2015 57.03 KB
Информация за извършени плащания през м.10.2015 г. 17-11-2015 52.94 KB
Договор за обществена поръчка 10-08-2015 1.44 MB
Протокол 10.07.2015 г. 14-07-2015 411.32 KB
Приложения към публична покана ID 9043229 26-06-2015 848.75 KB
Публична покана ID 9043229 26-06-2015 226.09 KB