Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20170021
20170021 Документи: 8

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството

Договор за обществена поръчка № 6 05-04-2017 718.54 KB
Протокол 20.03.2017 г. 27-03-2017 302.27 KB
Писмени разяснения по условията на обществената поръчка 14-03-2017 150.06 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28-02-2017 208.76 KB
Техническа спецификация 28-02-2017 71.68 KB
Образец оферта 28-02-2017 24.08 KB
Приложения декларации 28-02-2017 30.34 KB
Проект на договор 28-02-2017 68 KB