Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20170013
20170013 Документи: 15

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Договор за обществена поръчка № 5 за Обособена позиция № 5 06-03-2017 722.22 KB
Договор за обществена поръчка № 4 за Обособена позиция № 4 06-03-2017 1.03 MB
Договор за обществена поръчка № 3 за Обособена позиция № 3 06-03-2017 1.07 MB
Договор за обществена поръчка № 2 за Обособена позиция № 2 06-03-2017 1.31 MB
Договор за обществена поръчка № 1 за Обособена позиция № 1 06-03-2017 1.12 MB
Протокол 17.02.2017 г. и таблици 20-02-2017 833.65 KB
Съобщение 13-02-2017 45.06 KB
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 13-02-2017 111.63 KB
Проект на договор 03-02-2017 74 KB
Обособена позиция № 5 - техническа спецификация, приложения, образци 03-02-2017 127.26 KB
Обособена позиция № 4 - техническа спецификация, приложения, образци 03-02-2017 226.89 KB
Обособена позиция № 3 - техническа спецификация, приложения, образци 03-02-2017 1.79 MB
Обособена позиция № 2 - техническа спецификация, приложения, образци 03-02-2017 388.55 KB
Обособена позиция № 1 - техническа спецификация, приложения, образци 03-02-2017 432.95 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03-02-2017 311.77 KB