Действащи новоприети Общи условия, одобрени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. на ДКЕВР в сила от 29.09.2014 г.

 

Публикувани във в. Троянски глас, бр. 32, 27.08-02.09.2014 и в. Новинар, бр. 196, 21.08.2014