Новини

Ремонтни дейности с.Терзийско

Понеделник, 08 Февруари 2021 07:19
Публикувана в Новини
На 08.02.2021 г. започват ремонтни дейности по водопроводната мрежа на с.Терзийско, ул."Кирил и Методий". Ще бъде нарушено водоподаването на 09.02.2021 г. и 10.02.2021 година.

Обявление за провеждане на публичен търг

Петък, 18 Декември 2020 11:38
Публикувана в Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Управителят на „В и К – Стенето“ ЕООД гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, ЕИК 820146942, публично предприятие по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗПП, на основание чл.11, ал.2 и чл.12 от Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел, във връзка с глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 157 и Решение № 256 на Общински съвет гр.Троян, и с Решение № РД-278/16.12.2020 г., открива търг за…

Прекъсване на водоснабдяването в гр.Троян

Сряда, 21 Октомври 2020 07:40
Публикувана в Новини
Във връзка с изпълнение на монтажни работи по водопроводната мрежа по ул."Генерал Карцов" (Южен вход на гр.Троян), ще бъде нарушено водоподаването на 21.10.2020 г. в района на Кнежки лъг в рамките на работния ден.

Прекъсване на водоснабдяването в гр.Троян

Понеделник, 12 Октомври 2020 07:16
Публикувана в Новини
Във връзка с изпълнение на монтажни работи по водопроводната мрежа по ул."Генерал Карцов" (Южен вход на гр.Троян), ще бъде нарушено водоподаването на 12.10.2020 г. в района на Кнежки лъг в рамките на работния ден.
Във връзка с продължаване на ремонтните дейности по водопроводната мрежа на гр.Троян, ул."Генерал Карцов" (Южен вход на града), ще бъде нарушено водоподаването на 01.10.2020 г. и 02.10.2020 г.