Започнаха ремонтни дейности на водопроводната мрежа по ул. "Петко Колев" с. Дебнево.
Възможно е нарушаване на водоподаването в рамките на работния ден.

 

Обява за свободно работно място

Петък, 03 Април 2015 11:06
Публикувана в Новини

"В и К Стенето" ЕООД гр.Троян търси да назначи СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН.

Изисквания към кандидатите: 1. Образование - завършено висше образование, специалност "Счетоводство и контрол" или "Финанси". 2. Познаване на счетоводното и данъчното законодателство. 3. Работа с компютър и счетоводни програми. 4. Умения за работа в екип, комуникативност, прецизност, конфиденциалност и лоялност.

Необходими документи: 1. Заявление за постъпване на работа. 2. Автобиография. 3. Актуална снимка. 4. Копие от документ за завършено образование и други квалификации. 5. Трудова книжка и препоръки от предишен работодател (ако притежава).

Документи се подават в "Обслужващ център" на дружеството, до 15.04.2015 г. от 07:00 ч. до 15:30 ч.

Обява за свободно работно място

Петък, 03 Април 2015 10:58
Публикувана в Новини

"В и К Стенето" ЕООД гр.Троян търси да назначи ЛАБОРАНТ за Пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Троян.

Изисквания към кандидатите: 1. Образование - висше - химия, биология, фармация; 2. Стаж по специалността - с предимство.

Необходими документи: 1. Заявление за постъпване на работа 2. Автобиография 3. Актуална снимка 4. Копие от документ за завършено образование и други квалификации 5. Копие от трудова книжка и препоръки от предишен работодател (ако притежава).

Документи се подават в "Обслужващ център" на дружеството, до 15.04.2015 г. от 07:00 ч. до 15:30 ч.

Ремонтни дейности по ул."Васил Левски"

Вторник, 04 Ноември 2014 07:25
Публикувана в Новини

Днес, 04.11.2014 г. поради ремонтни дейности по ул."Васил Левски", ще бъде нарушено водоподаването в района между "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести" (Санаториума) и блок "Олимп", както и по ул."Хан Аспарух".

На 25 юни 2013 г. „В и К Стенето“ ЕООД  гр.Троян сключи с Агенцията по заетостта Договор ESF-2303-04-06002 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG 051РО001-2.3.03 „Безопасен труд“, приоритетна ос 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция – 2.3. Подобряване условията на труд на работното място.