Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20150052
20150052 Документи: 5

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Информация за извършени плащания през м.03.2016 г. 18-04-2016 44.31 KB
Договор за обществена поръчка 24-08-2015 734.22 KB
Протокол 04.08.2015 г. 06-08-2015 342.9 KB
Приложения към публична покана ID 9044024 21-07-2015 509.54 KB
Публична покана ID 9044024 21-07-2015 184.41 KB