Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20150032
20150032 Документи: 9

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на горива за МПС от бензиностанции за автомобилния парк на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 13-09-2017 246.73 KB
Информация за извършени плащания през м.03.2016 г. 18-04-2016 47.42 KB
Информация за извършени плащания през м.02.2016 г. 11-03-2016 43.56 KB
Информация за извършени плащания през м.12.2015 г. 15-01-2016 55.97 KB
Информация за извършени плащания през м.11.2015 г. 10-12-2015 44.14 KB
Информация за извършени плащания през м.10.2015 г. 17-11-2015 49.18 KB
Информация за сключен договор 12-06-2015 503.53 KB
Борсов договор 12-06-2015 320.43 KB
Решение 20-05-2015 154.91 KB