Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190022
20190022 Документи: 10

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД , гр. Троян“

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на пясък за обратен насип /непромит/, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обособена позиция № 2: "Доставка на минерал бетон - фракция 0 ÷ 40 мм, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 1 19-03-2019 569.94 KB
Договор за обществена поръчка за Обособена позиция № 2 19-03-2019 589.7 KB
Протокол от 18.02.2019 г. 19-02-2019 186.08 KB
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 12-02-2019 51.39 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 12-02-2019 115.67 KB
Информация за публикувана на профила на купувача обява 29-01-2019 115.84 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП 29-01-2019 264.38 KB
Техническа спецификация за Об.позиция № 1 и Об.позиция № 2 29-01-2019 60.65 KB
Документи за Обособена позиция № 1 29-01-2019 112.6 KB
Документи за Обособена позиция № 2 29-01-2019 112.54 KB