Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180042
20180042 Документи: 11

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на ваучери за храна за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД , гр. Троян“

Договор за обществена поръчка 28-03-2018 774.96 KB
Протокол 12.03.2018 г. 13-03-2018 103.84 KB
Съобщение за провеждане на жребий 08-03-2018 67.63 KB
Протокол 07.03.2018 г. 08-03-2018 302.23 KB
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 28-02-2018 40.36 KB
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 28-02-2018 116.82 KB
Проект на договор 16-02-2018 30.41 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 16-02-2018 237.9 KB
Техническа спецификация 16-02-2018 83.51 KB
Образец оферта 16-02-2018 25.61 KB
Приложения - декларации 16-02-2018 41.81 KB