Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180032
20180032 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД , гр. Троян“

Договор за обществена поръчка 23-03-2018 555.95 KB
Протокол 26.02.2018 г. 27-02-2018 243 KB
Съобщение 20-02-2018 38.31 KB
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 20-02-2018 112.58 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 09-02-2018 255.99 KB
Техническа спецификация 09-02-2018 46.58 KB
Образец оферта 09-02-2018 25.48 KB
Приложения - декларации 09-02-2018 57.05 KB
Проект на договор 09-02-2018 30.84 KB