Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20170052
20170052 Документи: 6

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на  водомери  резбови с  Q3 1,6 m³/h; 2,5  m³/h; 4 m³/h; 6,3 m³/h; 10 m³/h; 16 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-125 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян” - ПРЕКРАТЕНА

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка 30-06-2017 73.54 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 22-06-2017 242.51 KB
Техническа спецификация 22-06-2017 349.55 KB
Образец оферта 22-06-2017 50.64 KB
Приложения декларации 22-06-2017 31.86 KB
Проект на договор 22-06-2017 71.5 KB