Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20170042
20170042 Документи: 4

Договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: Доставка на горива за МПС от бензиностанции за автомобилния парк на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17-09-2021 253.79 KB
Обявление за възложена поръчка 13-06-2017 565.46 KB
Борсов договор 13-06-2017 485.62 KB
Решение за откриване на процедура 29-05-2017 334.88 KB