Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20170032
20170032 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Договор за обществена поръчка № 7 18-04-2017 763.63 KB
Протокол 29.03.2017 г. 03-04-2017 150.56 KB
Съобщение 23-03-2017 40.58 KB
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 23-03-2017 106.17 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14-03-2017 228.3 KB
Техническа спецификация 14-03-2017 83.62 KB
Образец оферта 14-03-2017 24.95 KB
Приложения декларации 14-03-2017 30.08 KB
Проект на договор 14-03-2017 69.5 KB