Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20160022
20160022 Документи: 12

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обявление за приключване на договор за общ.поръчка ОбП № 1 24-01-2019 260.79 KB
Обявление за приключване на договор за общ.поръчка ОбП № 2 24-01-2019 262.19 KB
Договор за обществена поръчка с приложения към него 12-07-2016 1.34 MB
Решение 17-06-2016 63.13 KB
Протокол 16.06.2016 г. и приложения към него 16-06-2016 423.09 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 13-06-2016 44.56 KB
Протокол 13.06.2016 г. 13-06-2016 373.49 KB
Таблица към Разяснения по обществена поръчка 02-06-2016 331.5 KB
Разяснения по обществена поръчка 02-06-2016 50.29 KB
Документация 19-05-2016 700.89 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 19-05-2016 615.07 KB
Решение за откриване на процедура 19-05-2016 332.63 KB