Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20160013
20160013 Документи: 4

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:„Извършване на последваща периодична проверка и последваща проверка след ремонт на водомери резбови  Qn 1,0 m³/h; 1,5 m³/h; 2,5 m³/h; 3,5 m³/h; 5,0 m³/h;  6 m³/h; 10 m³/h сух и мокър тип за студена вода,  водомери фланшови DN 50-100 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян” - ОТТЕГЛЕНА

Съобщение за оттегляне на публична покана ID 9049637 18-01-2016 40.8 KB
Заповед № РД-9/18.01.2016 г. за оттегляне на публична покана ID 9049637 18-01-2016 43.24 KB
Приложения към публична покана ID 9049637 15-01-2016 496.16 KB
Публична покана ID 9049637 15-01-2016 142.29 KB