Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20150082
20150082 Документи: 4

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД" гр.Троян"

Договор за обществена поръчка 26-01-2016 724.56 KB
Протокол 14.01.2016 г. 15-01-2016 147.66 KB
Приложения към публична покана ID 9049276 29-12-2015 614.58 KB
Публична покана ID 9049276 29-12-2015 193.72 KB