Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20140012
20140012 Документи: 18

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф 630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, полипропиленови (ПП) фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка 06-12-2016 552.17 KB
Информация за извършени плащания през м.03.2016 г. 18-04-2016 66.44 KB
Информация за извършени плащания през м.02.2016 г. 11-03-2016 61.83 KB
Информация за извършени плащания през м.12.2015 г. 15-01-2016 68.91 KB
Информация за извършени плащания през м.11.2015 г. 10-12-2015 58.23 KB
Информация за извършени плащания през м.10.2015 г. 17-11-2015 57.71 KB
Информация за извършени плащания през м.09.2015 г. 13-10-2015 60.92 KB
Информация за извършени плащания през м.08.2015 г. 08-09-2015 53.03 KB
Информация за извършени плащания през м.07.2015 г. 07-08-2015 59.25 KB
Информация за извършени плащания през м.06.2015 г. 13-07-2015 73.15 KB
Информация за извършени плащания през м.04.2015 г. 11-05-2015 32.1 KB
Информация за извършени плащания през м.03.2015 г. 03-04-2015 221.67 KB
Информация за извършени плащания през м.02.2015 г. 13-02-2015 217.77 KB
Информация за извършени плащания през м.12.2014 г. 07-01-2015 201.44 KB
Освободени гаранции за участие 28-11-2014 30 KB
Информация за сключен договор 28-11-2014 2.32 MB
Договор 28-11-2014 7.8 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти по открита процедура 20140012 19-09-2014 42.85 KB