Печат на тази страница

БДС EN ISO 9001:2015

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:37
Публикувана в Сертификати

Обхват на регистрация:
Доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадните води, присъединяване на потребителите към водопроводните и канализационни системи, водопроводни услуги, СМР, ремонт на водомери и продажба на материали и водомери.

Прочетена 2276 пъти