Профил на купувача до 30.09.2014 (архив)

Кратко описание: Доставка на тръби от полиетилен висока плътност за питейно-битово водоснабдяване с размери от ф20 до ф560 и работно налягане от 6, 10, 16, и 25 атмосфери, както и фитинги и фланци за тях, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД - гр. Троян
Кратко описание: Доставка на автомобилни горива (бензин А95, А98 и дизелово гориво) и смазочни материали за нуждите на "ВиК Стенето" ЕООД - гр. Троян е приблизително за следните количества: 1. Бензин А95 - около 7000 литра2. Бензин А98 - около 2000 литра3. Дизелово гориво - около 40 000 литра4. Смазочни материали: грес - около 100 килограма; трансформаторно масло - около 200 килограма; двигателно масло - около 300 литра.
Кратко описание: "Доставка на водомери с Qn 1 м3; 1,5 м3; 2,5 м3; 3,5 м3; 6 м3; 10 м3 /сух тип, студена вода, с възможност за дистанционно отчитане на информация/ и водомери фланшови DN 50-100 мм за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане на информация, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД - гр. Троян"
Кратко описание: Организиране на охрана на обект - Пречиствателна станция за отпадни води, находяща се в гр. Троян, м. Троянско поле. Денонощна физическа охрана на ПСОВ - осъществяване на контролно-пропусквателен режим и охрана на материални активи на територията на обекта.
Страница 6 от 6