Предложение до КЕВР за одобряване на цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

Сряда, 23 Юни 2021 10:18
Публикувана в Услуги

„В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян предлага на КЕВР гр. София за одобряване следните цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 г.-2026 г.:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1. Доставяне на вода на потребителите            
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 1.319 1.396 1.473 1.557 1.644
2. Отвеждане на отпадъчни води            
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.156 0.168 0.176 0.181 0.203
3. Пречистване на отпадъчни води            
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./куб.м 0.386 0.369 0.373 0.381 0.398
3.2. Промишлени и други стопански потребители            
3.2.1. степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.445 0.426 0.431 0.440 0.460
3.2.2. степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.660 0.633 0.639 0.653 0.682
3.2.3. степен на замърсяване 3 лв./куб.м 0.891 0.849 0.858 0.877 0.916
4 Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0.510 0.566 0.597 0.615 0.650
Прочетена 1801 пъти