Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190092
20190092 Документи: 10

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян"

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17-02-2021 269.27 KB
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 10-01-2020 525.1 KB
Договор за обществена поръчка 10-01-2020 967.79 KB
Решение 02-12-2019 52.66 KB
Доклад от 29.11.2019 г. 02-12-2019 72.61 KB
Протокол от 29.11.2019 г. 02-12-2019 507.18 KB
Документация за обществена поръчка 18-11-2019 354.55 KB
еЕЕДОП 18-11-2019 88.05 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 18-11-2019 486.52 KB
Решение за откриване на процедура 18-11-2019 322.65 KB