Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190072
20190072 Документи: 13

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:Доставка на устройства за дистанционно отчитане на водомери с импулсен изход и абонамент за облачно-базирана платформа за управление, визуализация и анализ за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян

 

Пазарна консултация:  Доставка на устройства за дистанционно отчитане на водомери с импулсен изход и абонамент за облачно-базирана платформа за управление, визуализация и анализ за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Договор за обществена поръчка 25-11-2019 2.24 MB
Протокол 04.11.2019 г. 05-11-2019 158.81 KB
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти 29-10-2019 35.09 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 29-10-2019 108.49 KB
Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ.поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП 18-10-2019 108.66 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП 18-10-2019 775.48 KB
Техническа спецификация 18-10-2019 543.55 KB
Приложения образци за попълване 18-10-2019 220.53 KB
Проект на договор 18-10-2019 32.13 KB
Съобщение за оповестяване на резултата от проведена пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка 04-10-2019 82.67 KB
Покана за предоставяне на индикативно ценово предложение, предварителна техническа спецификация и образец на индикативна ценова оферта до "Юроком 2000" ООД гр.София 30-09-2019 346.31 KB
Покана за предоставяне на индикативно ценово предложение, предварителна техническа спецификация и образец на индикативна ценова оферта до "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД гр.София 30-09-2019 346.78 KB
Покана за предоставяне на индикативно ценово предложение, предварителна техническа спецификация и образец на индикативна ценова оферта до "Рожен Пласт" ЕООД гр.София 30-09-2019 347.73 KB