Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190051
20190051 Документи: 7

Съвместна процедура на Община Троян и "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа в селата на община Троян".

Образци 22-03-2019 170.07 KB
Проект на договор 22-03-2019 490.56 KB
Методика 22-03-2019 774.63 KB
Документация за обществена поръчка 22-03-2019 775.32 KB
Техническа спецификация 22-03-2019 2.48 MB
Обявление 22-03-2019 1.47 MB
Решение 22-03-2019 482.22 KB