Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190032
20190032 Документи: 12

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Договор за обществена поръчка №4/03.04.2019 г. с приложения 09-04-2019 755.23 KB
Протокол 14.03.2019 г. 15-03-2019 110.02 KB
Събщение за провеждане на жребий 27-02-2019 68.91 KB
Протокол 26.02.2019 г. 27-02-2019 316.48 KB
Съобщение за удължен срок за получаване на оферти 19-02-2019 42.23 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 19-02-2019 109.63 KB
Информация за публикувана в профила на купувача обява 07-02-2019 112.66 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП 07-02-2019 245.58 KB
Техническа спецификация 07-02-2019 87.93 KB
Образец оферта 07-02-2019 26.01 KB
Приложения декларации 07-02-2019 41.81 KB
Проект на договор 07-02-2019 72 KB