Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190011
20190011 Документи: 8

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството"

Договор за обществена поръчка 05-03-2019 847.61 KB
Протокол 05.02.2019 г. 06-02-2019 281.49 KB
Информация за публикувана в профила на купувача обява 16-01-2019 111.32 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 16-01-2019 215.74 KB
Техническа спецификация 16-01-2019 78.64 KB
Образец оферта 16-01-2019 26.19 KB
Приложения декларации 16-01-2019 30.34 KB
Проект на договор 16-01-2019 70.5 KB