На горе

Обществена поръчка И-201/19.06.2013 г.

Обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на автомобилни горива (бензин А95, А98 и дизелово гориво) и смазочни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

 
 
Powered by Phoca Download