На горе

Обществена поръчка И-189/11.06.2013 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на водомери с Qn 1 куб.м.; 1,5 куб.м.; 2,5 куб.м.; 3,5 куб.м.; 6 куб.м.; 10 куб.м. (сух тип, студена вода, с възможност за дистанционно отчитане на информация) и водомери фланшови DN 50-100 мм за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане на информация, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

 
 
Powered by Phoca Download