На горе

Обществена поръчка И-11/08.01.2014 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Предоставяне на застрахователна услуга за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД тр.Троян - групова застраховка "Живот" на работниците и служителите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

 
 
Powered by Phoca Download