На горе

Обществена поръчка И-415/06.12.2013 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

 
 
Powered by Phoca Download