За фирмата

За фирмата

Понеделник, 17 Октомври 2016 11:26
Публикувана в За фирмата
„В и К Стенето" ЕООД - Троян е общинска фирма извършваща хидроложки и инвестиционни проучвания и проектиране на ВиК мрежи и съоръжения на територията на община Троян, строителство и услуги на организации, фирми и граждани в областта на водоснабдяването и канализацията.
Страница 1 от 2