OHSAS 18001:2007

Събота, 27 Септември 2014 16:15
Публикувана в Сертификати

Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Обхват на регистрация:

Доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадните води, присъединяване на потребителите към водопроводните и канализационни системи, водопроводни услуги, СМР, ремонт на водомери и продажба на материали и водомери.

Прочетена 3109 пъти