Предложение за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги от КЕВР-София за периода 2017-2021 г.

Понеделник, 18 Юли 2016 11:26
Публикувана в За фирмата

"В и К Стенето" ЕООД гр. Троян предлага за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги от КЕВР гр. София за периода 2017-2021 г.

 

 

Цени на ВиК услуги в лв./куб.м 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена на услугата доставяне на вода на потребителите 1.07 1.15 1.22 1.23 1.29
Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води 0.10 0.10 0.11 0.11 0.13
Цена на услугата пречистване на отпадъчните води          
Битови и приравнени към тях общ., търг. и др. 0.32 0.30 0.31 0.33 0.33
Промишелени и стопански          
степен на замърсяане 1 0.50 0.47 0.49 0.52 0.52
степен на замърсяане 2 0.63 0.59 0.62 0.65 0.65
степен на замърсяане 3 0.79 0.74 0.77 0.81 0.82
Прочетена 2127 пъти
Още в тази категория: « За фирмата