Услуги

Инструкция за подаване на самоотчет на водомер

Четвъртък, 12 Август 2021 17:27
Публикувана в Услуги

Подаване на самоотчет на водомер от потребители може да се извърши на място в Обслужващия център на „В и К – Стенето“ ЕООД гр. Троян, на телефон 0670/60244 или 0670/67949 и на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

При подаването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се впишат партиден номер, адрес и показание на водомера. Препоръчително е да се впише номера на водомера.

Подадени отчети с липсващи реквизити няма да бъдат приемани.

„В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян предлага на КЕВР гр. София за одобряване следните цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 г.-2026 г.:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1. Доставяне на вода на потребителите            
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 1.319 1.396 1.473 1.557 1.644
2. Отвеждане на отпадъчни води            
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.156 0.168 0.176 0.181 0.203
3. Пречистване на отпадъчни води            
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./куб.м 0.386 0.369 0.373 0.381 0.398
3.2. Промишлени и други стопански потребители            
3.2.1. степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.445 0.426 0.431 0.440 0.460
3.2.2. степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.660 0.633 0.639 0.653 0.682
3.2.3. степен на замърсяване 3 лв./куб.м 0.891 0.849 0.858 0.877 0.916
4 Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0.510 0.566 0.597 0.615 0.650

Услуги

Понеделник, 04 Януари 2021 14:15
Публикувана в Услуги

“В и К Стенето” ЕООД обявява, че с решение № Ц-46/30.12.2020 г., КЕВР гр.София, утвърждава, считано от 01.01.2021 г. цени без ДДС за услугите на „В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян, както следва:

 1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,298 лв./куб.м
 2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,124 лв./куб.м
 3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
  - за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,372 лв./куб.м
  - за промишлени и други стопански потребители:
  степен на замърсяване 1 – 0,508лв./куб.м
  степен на замърсяване 2 – 0,609 лв./куб.м
  степен на замърсяване 3 – 0,809 лв./куб.м