Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20150061
20150061 Документи: 2

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството" - оттеглена

Приложения към публична покана ID 9046118-ОТТЕГЛЕНА 23-09-2015 509.27 KB
Публична покана ID 9046118 - ОТТЕГЛЕНА 23-09-2015 191.22 KB