Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20200012
20200012 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП 14-02-2020 108.07 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14-02-2020 325.08 KB
Техническа спецификация 14-02-2020 86.88 KB
Образец оферта 14-02-2020 18.91 KB
Образец Техническо предложение 14-02-2020 50 KB
Образец Ценово предложение 14-02-2020 35.5 KB
еЕЕДОП 14-02-2020 86.38 KB
Приложения декларации 14-02-2020 38.2 KB
Проект на договор 14-02-2020 70.5 KB