Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190082
20190082 Документи: 2

Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян"

Договор за доставка на електрическа енергия ниско напрежение 06-12-2019 238.19 KB
Решение за откриване на процедура 15-11-2019 406.31 KB