Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20190072
20190072 Документи: 4

Обществена поръчка

Пазарна консултация:  Доставка на устройства за дистанционно отчитане на водомери с импулсен изход и абонамент за облачно-базирана платформа за управление, визуализация и анализ за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Съобщение за оповестяване на резултата от проведена пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка 04-10-2019 82.67 KB
Покана за предоставяне на индикативно ценово предложение, предварителна техническа спецификация и образец на индикативна ценова оферта до "Юроком 2000" ООД гр.София 30-09-2019 346.31 KB
Покана за предоставяне на индикативно ценово предложение, предварителна техническа спецификация и образец на индикативна ценова оферта до "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД гр.София 30-09-2019 346.78 KB
Покана за предоставяне на индикативно ценово предложение, предварителна техническа спецификация и образец на индикативна ценова оферта до "Рожен Пласт" ЕООД гр.София 30-09-2019 347.73 KB