Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180092
20180092 Документи: 13

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на употребяван верижен товарач с мултифункционална (отваряема) кофа за нуждите на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

 

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 03-09-2018 527.04 KB
Договор за обществена поръчка 03-09-2018 1.13 MB
Решение 14.08.2018 г. 14-08-2018 55.56 KB
Доклад 14.08.2018 г. 14-08-2018 95.85 KB
Протокол 14.08.2018 г. 14-08-2018 78.53 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 09-08-2018 35.08 KB
Протокол 09.08.2018 г. 09-08-2018 97.36 KB
Протокол 31.07.2018 г. 31-07-2018 172.66 KB
Протокол 30.07.2018 г. 31-07-2018 134.51 KB
еЕЕДОП 05-07-2018 87.16 KB
Документация за обществена поръчка 05-07-2018 322.73 KB
Обявление за поръчка - комунални услуги 05-07-2018 477.68 KB
Решение за откриване на процедура 05-07-2018 327.83 KB