Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180081
20180081 Документи: 9

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /СIРР/” на градски канализационен клон с диаметри ф500мм, ф600мм и Я600/900мм, с обща дължина 255м., в гр.Троян, преминаващ по ул. „Васил Левски”, от съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Тома Хитров“ до съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Минко Радковски“, и  безизкопно превключване на 31 бр. СКО към рехабилитирания участък“

Договор за обществена поръчка 10-08-2018 1.91 MB
Протокол 24.07.2018 г. 25-07-2018 275.81 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 18-07-2018 126.4 KB
Информация за публикувана в профила на купувача обява 27-06-2018 118.64 KB
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27-06-2018 495.75 KB
Техническа спецификация 27-06-2018 416.04 KB
Образец оферта 27-06-2018 30.21 KB
Приложения декларации 27-06-2018 149.24 KB
Проект на договор 27-06-2018 40.66 KB