Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180073
20180073 Документи: 7

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 18-06-2018 554.4 KB
Договор за обществена поръчка 18-06-2018 1.23 MB
Решение 29-05-2018 69.14 KB
Доклад 28.05.2018 г. 29-05-2018 138.21 KB
Протокол 28.05.2018 г. 29-05-2018 253.73 KB
Решение за откриване на процедура 15-05-2018 357.76 KB
Покана за участие в процедура - пряко договаряне 15-05-2018 645.2 KB