Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180073
20180073 Документи: 2

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

Решение за откриване на процедура 15-05-2018 357.76 KB
Покана за участие в процедура - пряко договаряне 15-05-2018 645.2 KB