Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача Нагоре
Номер: 20180053
20180053 Документи: 7

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 25-04-2018 507.24 KB
Решение 23-04-2018 47.21 KB
Протокол 20.04.2018 г. 23-04-2018 91.42 KB
Съобщение 18-04-2018 29.5 KB
Документация за обществена поръчка 28-03-2018 352.24 KB
Обявление за поръчки - комунални услуги 28-03-2018 517.71 KB
Решение за откриване на процедура 28-03-2018 382.98 KB